Tinglysning

Tinglysning er en offentlig registrering af: Rettigheder over en fast ejendom, f. eks. ejendomsret (skøder), pant (pantebreve mv.), retsforfølgning (udlæg, konkurs mv.) og begrænsede rettigheder over en ejendom (byrder, servitutter mv.).

Frændemark Wallin Law tilbyder bl.a.:

  • Tinglysning af skøder
  • Tinglysning af ægtepagter
  • Tinglysning og/eller aflysning af deklarationer/servitutter
  • Tinglysning af skifteretsattester
  • Hjælp til at fremfinde gamle deklarationer/servitutter